Daniel Rivera, Martial Arts Instructor

Brazilian Jiu Jitsu near Pereira BJJ

Daniel Rivera

From Reading PA. Has been training Muay Thai and Brazilian jiu-jitsu for 3 years now with Professor Robson Pereira. Fuji BJJ tournament Double Gold champion in 2019.

Request information

Request Information Now!